JAI GURDEV JI TO ALL DEAR FRIENDS ….. ਦੋਸਤੋ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਓ ਜੀ

ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ